Görev ve Yetkiler
26 Ocak 2021

DOKU NAKLİ HİZMETLERİ BİRİMİ
Doku Kuruluşlarının, Doku Nakli Hizmetlerinin ve bu alanlarda çalışan İnsan Gücünün Planlanması
Doku  Nakli Hizmetleri Mevzuatının Düzenlenmesi ve Güncellenmesi
Doku ve Hücre  Nakli Hizmetleri Bilimsel Danışma Komisyonlarının Sekretaryası
Doku Kuruluşları ile Doku   Nakli Merkezlerinin Yetkilendirme,  Ruhsat ve Faaliyet İşlemleri
Donörlerden Sağlanan Dokuların  Dağıtılması
Doku  Nakli Hizmetlerinin Geliştirilerek Bağış Sayılarının Hızla Arttırılmasını Sağlanması

HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİ HİZMETLERİ BİRİMİ

Kemik İliği Nakil Merkezlerinin Ruhsatlandırılması ve Yetkilendirilmesi
KİBS (Kemik İliği Bilgi Sistemi) Üzerinden Kemik İliği Nakil Sayılarının ve Nakil Sonrası Durumların Takibi
Klinik deneme ve klinik araştırma kapsamındaki Kök hücre uygulamaları ile ilgili mevzuat düzenlenmesi ve güncel tutulması
Kök hücre uygulamaları ile ilgili klinik deneme ve klinik araştırma başvurularının kurul tarafından değerlendirilmesinin sağlanması ve yanıt oluşturulması
Biyobankalar ile ilgili mevzuat düzenlenmesi ve ülke ihtiyacına ve taleplere göre açılacak biyobanka türü ve sayısının planlanması
Ülkedeki Nakil İhtiyaçları Göz Önünde Bulundurularak Yeni Açılacak Erişkin ve Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezlerinin Planlanması

DİYALİZ HİZMETLERİ BİRİMİ

Diyaliz hizmet bölgelerinin tespit edilmesi ve güncellenmesi,
Yeni diyaliz merkezlerinin açılmasının planlanması,
Yatırım izninin verilmesi,
Tatil diyalizi kapsamında olacak illerin tespit edilmesi ve güncellenmesi
Bilimsel danışma komisyonunu oluşturmak, güncellemek ve mevzuata göre toplantılarını organize ederek sekretarya hizmetlerini yürütmek,
Diyaliz hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili alandan gelen görüş taleplerini değerlendirmek,
Mevzuat çalışmaları ve düzenlemeleri
Müdürlükler tarafından tesis edilen (ruhsatlandırma, faaliyet izni ,cihaz artırımı, taşınma, birleşme, devir..) işlemlerin takip edilmesi ve  denetlenmesi.

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ HİZMETLERİ BİRİMİ

Çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın esaslarını düzenlemek,
 Bu uygulamaları yapacak merkezlerin planlaması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek
ÜYTE Ünite Sorumlusu için klinik uygulamaları eğitimlerini (kadın hastalıkları ve doğum uzmanı) düzenlemek,
ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu için laboratuvar uygulamaları eğitimlerini düzenlemek (tabip, embriyolog, hist. ve emb. doktoralı biyolog)
Diyaliz Sertifikasyon Eğitiminin Planlanması ve Koordinasyonu
Diyaliz Eğitim Merkezi olma taleplerinin değerlendirilmesi

İZLEME, DEĞERLENDİRME VE BAĞIŞ BİRİMİ
Hücre, kan, doku, organ ve diyaliz hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına dijital altyapı çalışmalarının yapılması,
Mevcut olan dijital sistemlerin iyileştirilmesine katkı sağlayarak daha kaliteli ve etkin bir süreç yönetimi sağlanması,
Organ nakli, doku nakli ve diyaliz hizmetlerine ait yıllık registry çalışmalarının yapılması,
Daire Başkanlığının görev alanında bulunan konular ile ilgili istatistik ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
Avrupa Organ Nakli Komitesi ile koordinasyon halinde çalışmaların yürütülmesi,
Canlıdan organ, doku ve hücre teminini artırmak için stratejiler geliştirmek
Kadavradan organ, doku teminini artırmak için stratejiler geliştirmek
Bağış oranını artırmak için Basın Yayın ve Sosyal Medya aracılığı ile kampanyalar düzenlemek