Kurumsal Politikalar
26 Ocak 2021

Milyon Nüfus Başına Düşen Donör Sayısını 15’in Üzerine Çıkarmak,
Bütün Mevzuatlarımızı Uluslararası Kalite Standartlarına Uyumlu Hale Getirmek,
Organ Naklinde Kurumsal Yapılanma Projesinin Başlatılması,
Donör Bakımında Kalite Standartlarını Geliştirerek Donör Kullanım Oranını Arttırmak,
Organ Nakli Güvenliğinde Dünya’nın Gelişmiş Ülkeleri Arasında Bulunarak Sağlık Turizmi Kapsamında Tercih Edilebilir Ülke Olmak,
Türkiye Doku ve Hücre Birliği adı altında Bakanlığımızın kontrolünde kurumsal bir yapıyla stratejik planları uygulayarak,   milli hedeflere ulaşılmasının sağlanması,
Doku Nakli Merkezlerini planlayarak hizmetin erişilebilirlik düzeyini arttırmak,
Kalite yönetim sistemlerini geliştirmek,
İnsana uygulama merkezlerinin ve doku kaynağı merkezlerinin rezerv planlaması yapılarak, en kısa sürede doku nakli bekleyen hasta ihtiyacını karşılamak,
Diyaliz hizmetlerinde merkez ve hasta bazlı takip sistemini etkin işleterek diyaliz hizmetlerinde hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği sağlanarak klinik kalite parametreleri istenilen hedef düzeyde tutmak, (Kt/V Üre =1,5 URR = %70)
Uluslararası kalite standartlarında dijital altyapı sistemlerinin geliştirilerek dinamik insan gücü kaynağımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, hücre, kan, doku, organ ve diyaliz hizmetleri süreçlerinin merkezi olarak tek çatı altında takip edilerek etkin, kaliteli ve hızlı süreç yönetimi,
Kadavra Bağış Oranını Arttırarak Bekleme Listesindeki Artış Oranını Aşmak,
Toplumsal Farkındalığı Arttırarak Nakilde Kadavra Kaynaklı Organ ve Dokuların Kullanım Oranını En Üst Düzeye Çıkarmak,
Bağışçılık Kültürünü Arttırarak Kök Hücre Bağışçı Sayısını Arttırmak.