Kadavra Donör Değerlendirme Formu
05 Temmuz 2021

Kadavra Donörlerin değerlendirilmesine yönelik düzenlenen “Kadavra Donör Değerlendirme Formu” güncellenmiş olup, 28.05.2021 tarih ve 2050 sayılı Makam Oluru ile kullanılmaya başlanmıştır. İlgili form “Formlar” başlığı altında yer almaktadır. Mümkün olan şartlarda elektronik ortamda doldurulup gönderilmesi uygun olacaktır. Bu sebeple word formatı da sistemde bulunmaktadır.

Makam Onayı.pdf

Kadavra Donör Değerlendirme Formu.pdf
Kadavra Donör Değerlendirme Formu.docx