2022/7 Sayılı Ev Hemodiyalizi Genelgesi Yayınlanmıştır
18 Ocak 2023

Ev Hemodiyalizi uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ekte yer alan usul ve esaslar düzenlenmiştir. Ev Hemodiyalizi uygulamasının ekte yer alan genelge esaslarına göre yapılması ilgililere duyurulur.

İlgili Dökümanlar İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız:


2022/7 sayılı Ev Hemodiyalizi Usul ve Esasları Hakkında Genelge Üstyazısı
2022/7 sayılı Ev Hemodiyalizi Usul ve Esasları
Hasta Onay Formu