2022/7 Sayılı Ev Hemodiyalizi Genelgesi Yayınlanmıştır
11 Kasım 2022

Ev Hemodiyalizi uygulamasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ekte yer alan usul ve esaslar düzenlenmiştir. Ev Hemodiyalizi uygulamasının ekte yer alan genelge esaslarına göre yapılması ilgililere duyurulur.

İlgili Dökümanlar İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız:

GENELGE ÜSTYAZI.pdf
EK 1 USUL VE ESASLAR.pdf
EK 2 HASTA ONAY FORMU.pdf