Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Yayınlanmıştır.
09 Aralık 2022

Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Yayınlanmıştır. Yayınlanan Metne Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz:

Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği.pdf
Ek-1.docx
Ek-2.docx
Ek-3.docx
Ek-4.docx
Ek-5.docx

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39872&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5