Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır.
13 Aralık 2022

Resmi Gazete:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221210-21.htm

Güncel Yönetmelik İçin Tıklayınız