2023 Yılı Diyaliz Hizmet Bölgeleri
09 Mart 2023

Diyaliz Hizmet Bölgeleri, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükmü kapsamında Bakanlığımızca gözden geçirilmiş olup, konuya ilişkin alınan 21.12.2022 tarih ve 56733164-020-3331 sayılı Makam Onayı ve Diyaliz Hizmet Bölgeleri listesi ekte ilgililere ilanen duyurulur.

Makam Onayı
2023 YILI DİYALİZ BÖLGELERİ LİSTESİ